2015 Sosyal Medya Pazarlaması Trendleri | NSM

2015 Sosyal Medya Pazarlaması Trendleri

2015 Sosyal Medya Pazarlama Trendleri

Sosyal medya dinamik bir yapıya sahip olması sebebiyle pazarlama trendleri de devamlı suretle değişmekte ve gelişmektedir. 2015 yılı itibariyle sosyal medyada meydana gelen değişiklikleri pazarlama stratejilerine dahil eden markalar başarıyı yakalarken, değişime ayak uyduramayan markaların başarısızlıklarla karşılaşacağı da net bir gerçektir.

Markalar, sosyal medyada pazarlama stratejileri geliştirerek hedef kitle ile iletişim kurma ve fayda sağlar nitelikte geri dönüşüm sağlama çabası içerisinde. Alışkanlık, algoritma gibi birçok unsurun değişmesi ile sosyal medya üzerinde değişiklikler meydana gelecek ve markalar stratejilerini bu değişiklikler üzerine oluşturacak. Peki, 2015 yılında sosyal medya pazarlamasında başarılı olmak için markaların hangi stratejiler üzerinden ilerlemesi gerekmektedir? Ve 2015 yılı sosyal medya pazarlaması trendleri neler?

Sosyal Medya Trendleri

Sosyal medya reklam bütçeleri artacak.

2015 yılında sosyal medya platformlarında markalar reklam bütçelerini arttırmaya devam edecek. Facebook 2014’ te algoritma değişikliğine giderek markaları reklama yönlendirdi. Bu durumun diğer sosyal medya platformlarında da devam edecek ve markalar hedef kitle ile etkileşimi arttırmak için reklama, daha fazla zaman ve bütçe ayırmaya devam edecek. Aynı zamanda sosyal medya reklamlarında amaç hedef kitle ile etkileşime daha fazla yönelecek. Geleneksel medya reklamlarına baktığımızda sosyal medya reklamları daha avantajlı görünüyor. Markaların bu avantajı da kullanarak hedef kitle üzerine oluşturdukları sosyal medya reklam stratejileri üzerinde ilerlemeleri gerekecek.

Sosyal medyada içerik pazarlama yükselişini sürdürmeye devam edecek.

2014 yılında sosyal medya pazarlamasında dikkat çeken ve başarısını kanıtlayan içerik pazarlama, 2015 yılında önemini daha fazla arttıracak. İçerik pazarlamasında değişmeyen tek şey; yükselişini devamlı arttırıyor olması. Bu sebeple markalar sosyal medya platformlarının kendine özgü özelliklerine uygun ve kalitenin esas alındığı niteliklerde oluşturulmaları gerekecek. İçerik pazarlamasında özellikle görsel, video, infografikler ve bilgiye dayalı özgün içerikler hedef kitle ile etkileşimi arttırmada fayda sağlamaya devam edecek. Kaliteli içeriklerin yanı sıra, ilgi çekici ve farklı stratejiler beraberinde hedef kitleye sunulan içerikler daha etkili olacak. İçerik pazarlamada gerçek zamanlı pazarlama tekniği de yükselişini sürdürecek. Markaların sosyal medya pazarlama stratejilerinde gerçek zamanlı pazarlamayı etkin kullanmaları çok daha fazla fayda sağlayacak.

Videolar önemini arttırarak, sadece YouTube ile sınırlı kalmayacak.

2014 yılında görsel içeriklerde videolar oldukça fazla ön plana çıktı. Video tabanlı Vine’ ın yükselişi sosyal medya pazarlamasında video içeriklerin önemini kanıtlar nitelikte. YouTube video reklamları sosyal medya pazarlamasında önemini arttırırken, 2015 yılında video içerikleri YouTube odaklı olmaktan çıkarak Facebook, Instagram, Twitter gibi neredeyse tüm sosyal medya platformlarında yerini sağlamlaştırarak daha aktif kullanılacak. Bu sebeple markaların sosyal medya pazarlamasında video stratejileri üzerine detaylı çalışmalar yapması gerekecek.

Farklı ve yeni sosyal medya platformları önemini arttıracak.

Sosyal medya pazarlamasında markaların ilk aklına gelen platform kullanıcı sayısının ve etkileşim oranının yüksekliği ile Facebook’ tu. Ancak 2014 yılında Instagram, Vine, Pinterest gibi yeni ve faklı sosyal medya platformları hızla kullanıcı sayılarını ve etkileşim oranlarını arttırarak sosyal medya pazarlamasında markaların farklı platformlarda yer alarak aktif pazarlama stratejileri geliştirme gerekliliğini ortaya koymakta. 2015 yılında markaların hedef kitlenin yer aldığı ve sosyal medya pazarlamasında fayda sağlayacak farklı platformlar üzerine strateji geliştirmeleri gerekecek.

2015 yılında markaların basmakalıp sosyal medya stratejilerini bir kenara bırakıp, oluşan değişiklikleri takip etmeleri ve bu doğrultuda stratejiler geliştirmeleri başarıyı da beraberinde getirecektir.

Yorum Yaz

срочный займкредит наличнымикредитная карта